BOOK TID TIL EFTERSYN - KLIK HERHOS OS FÅR DU:

Tilstandsrapport

Energimærke

El-eftersynsrapport

Kun 9.995,-

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Firma

Boligeftersyn P/S, Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal, 2100 København Ø. CVR 35047301

 

2. Ordrebekræftelse

Når Boligeftersyn P/S har modtaget ordrer, fremsendes en ordrebekræftelse til kunden. På ordrebekræftelsen vil der fremgå, hvilke produkter der indgår i ordren.

 

3. Fortrydelsesret

Kundens fortrydelsesret bortfalder når besigtigelse af ejendommen har fundet sted.

 

4. Aflysning

Når tidspunkt for besigtigelse er aftalt, skal eventuel aflysning foretages direkte til konsulenten senest 24 timer inden det aftalte tidspunkt for besigtigelsen. I modsat fald forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms.

 

5. Forgæves kørsel

Såfremt kunden ikke er til stede på det aftalte tidspunkt på ejendommen der skal besigtiges, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve gebyr for forgæves kørsel på kr. 1.000,- inkl. moms.

 

6. Rådgivning

I henhold til gældende bekendtgørelse for beskikkede sagkyndige, må Boligeftersyn P/S ikke rådgive kunden om udbedringer af forhold nævnt i rapporterne samt omfanget heraf.

 

7. Produkt

Der gøres opmærksom på, at aftalen omfatter energimærkning, tilstandsrapport og el-eftersynsrapport, automatmærke, førsyn og lign. i henhold til gældende retningslinjer i håndbøgerne for henholdsvis energikonsulenter, beskikkede byggesagkyndige samt autoriserede el-installatørvirksomheder.

Endvidere skal det bemærkes, at udarbejdelse af bygningsrapporter sker i overensstemmelse med vilkårene i "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89".

Såfremt konsulenten under besigtigelsen af ejendommen ikke har adgang til dele heraf (krybekælder, skunkrum, loftrum mv.), er konsulenten ikke forpligtet til at besigtige dette areal og vil i den sammenhæng tage forbehold herfor i rapporterne. Det er kundens ansvar, at konsulenten har adgang til alle dele af ejendommen, at adgangsveje er åbne og tilgængelige under besigtigelsen. Såfremt der er behov for genbesigtigelse eller udarbejdelse af allonge grundet begrænset adgang, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms for ekstra kørsel.

Ved bestilling af tilstandsrapport, energimærke og el-installationsrapport, via udvalgte samarbejdspartnere, kan der fra Boligeftersyn P/S også følge gratis adgang til LOGIQ, hvor tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og energimærkninger uddybes og illustreres på en helt ny og letforståelig måde. Det skaber værdi for både sælger og køber, når de tekniske rapporter bliver lettere at læse og forstå. LOGIQ er uafhængig af den bygningssagkyndige, der har udarbejdet rapporten og er en gratis ekstra service fra os. Det koster hverken boligsælger eller -køber noget – og LOGIQ baseres på de samme data der indsamles (ikke ekstra data), som i forvejen registreres på ejendommen, når den alm. tilstandsrapport udarbejdes.

Prisindikation af K2 og K3 skader udføres af Hussyn.Pro ApS for Boligeftersyn P/S. Boligeftersyn P/S kan på ingen måde drages til ansvar for eventuelle fejl eller mangler i beregninger, priser eller andet i prisindikationen. Alle henvendelser vedrørende eventuelle fejl, mangler eller generelle spørgsmål til priser o.l. i prisindikationen skal rettes til Hussyn.Pro ApS på tlf. 3175 1100 eller mail info@hussyn.pro

 

8. Allonger

Vi gør opmærksom på, at såfremt genbesigtigelse af ejendommen med henblik på udarbejdelse af allonge i forbindelse med f.eks. rimfrost/ sne på tag er nødvendig og der ikke allerede er indeholdt udarbejdelse af allonge i bestillingen, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms herfor.

 

9. Fornyelse (genbesigtigelse)

Tilstandsrapporten udløber efter 6 mdr., el-eftersyn udløber efter 12 mdr. og energimærket udløber efter 10 år - og skal derefter fornyes for at være gyldige. Har kunden behov for en fornyelse/ genbesigtigelse af rapporter, skal disse bestilles senest 30 dage efter udløb, medmindre der foreligger særlig aftale om andet. Såfremt der ikke er genbestilling af rapporten med i den første bestilling, vil kunden blive opkrævet for udarbejdelse af genbestilling.

 

10. Førsyn

Ved bestilling af førsyn faktureres det fulde beløb for ordren selvom den endelige rapport ikke er leveret.

Eksempel:
“Der bestilles førsyn på en tilstandsrapport, energimærke og el-eftersyn. Førsyn på tilstandsrapport leveres til kunden sammen med energimærke og el-eftersyn. Herefters faktureres det fulde beløb for hele ordren selvom den endelige tilstandsrapport ikke er leveret endnu.”

Førsynet skal konverteres til en endelige rapport senest 14 dage efter, at det er fremsendt til kunden med mindre, at andet er aftalt skriftligt.

 

11. Betaling

Efter levering af en eller flere rapporter modtager kunden et betalingslink, hvori kunden bedes betale online. Er der indeholdt førsyn i kundens bestilling, vil kunden modtage betalingslink ved levering af førsynsrapporter. Betalingen afventer altså ikke leveringen af de endelige rapporter.

Boligeftersyn P/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Mobilpay. Betaling trækkes på din konto i henhold til de betalingsbetingelser, der er aftalt.

Som standard har Boligeftesyns 10 dages betalingsbetingelser medmindre anden aftale om forlænget betalingsbetingelse er indgået med Boligeftersyn P/S.

Manglende betaling medfører, at der påløber 1,5% i rente pr. mdr. regnet fra forfaldsdato. BOLIGEFTERSYN P/S benytter sig primært af elektronisk fakturering og online betaling.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Boligeftersyn P/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Boligeftersyn P/S benytter primært online betaling, hvorfor der vil blive opkrævet et betalingsgebyr på kr. 49,- såfremt kunden ønsker faktura fremsendt for at benytte almindelig bankoverførsel.

 

12. Kredit

Er der indgået særskilt aftale om kredit, gælder følgende for årlige omkostninger i procent (ÅOP):

Kredit i 6 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 500,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% - 20%. Kredit i 12 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 1.000,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% - 20%. Udvidede bestillinger foretaget via Willis/ Dansk Boligforsikring indeholder gratis kredit i 12 mdr., rente 0% og har derfor ÅOP på 0%.

 

13. Klagemuligheder

Ønske du at klage officielt over en tilstandsrapport, energimærke mv. skal der skriftligt rettes henvendelse til Boligeftersyn P/S førend, at der kan klages til henholdsvis

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige vedrørende tilstandsrapport:

 

Tlf: 7240 5600

husklage@husklage.dk

www.husklage.dk

Toldboden 2

8800 Viborg

 

Drejer det sig om et energimærke skal der efter, at der er klages skriftligt til Boligeftersyn P/S rettes henvendelse til Energistyrelsen via dette link:

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

 

14. Lovvalg og værneting

Denne aftale er undergivet dansk ret. Hvis tvistigheder opstået i forbindelse med denne aftale ikke kan løses gennem forhandlinger mellem Parterne, afgøres tvisten af Københavns Byret som værneting.

 

15. Force majeure

Boligeftersyn P/S er ikke ansvarlig for levering af ordrer, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som Boligeftersyn P/S ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Boligeftersyn P/S berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

16. Forbehold for ændringer

Boligeftersyn P/S forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere forretningsbetingelserne.

 

 

Top