BOOK TID TIL EFTERSYN - KLIK HER

HOS OS FÅR DU:

Tilstandsrapport

Energimærke

El-eftersynsrapport

Kun 10.000,-

Salg- og leveringsbetingelser for Boligeftersyn.dk

1. Firma

Boligeftersyn P/S
Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal
2100 København Ø

CVR-nr.: 35047301
Mail: info@boligeftersyn.dk
Tlf: +45 35 36 07 96 

 

2. Ordrebekræftelse

Når Boligeftersyn P/S har modtaget kundens ordre, fremsendes en ordrebekræftelse til kunden. Det vil fremgå af ordrebekræftelsen, hvilket produkter/ydelser kunden har købt og den aftalte pris for disse.

 

3. Fortrydelsesret

Kunden har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen begynder at løbe den dag, hvor kunden har foretaget en bestilling på boligeftersyn.dk, via telefon eller tredjepart.

Ønsker kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden give Boligeftersyn P/S skriftlig besked på mail til info@boligeftersyn.dk inden udløbet af de 14 dage. Boligeftersyn P/S vil herefter sende kunden en bekræftelse på modtagelse af fortrydelsen. 

Har Boligeftersyn P/S, efter aftale med kunden, besigtiget ejendommen inden udløbet af de 14 dage bortfalder fortrydelsesretten 24 timer før besigtigelsen, jf. betingelse 4. Kunden er således indforstået med, at fortrydelsesretten ikke kan påberåbes efter besigtigelsen af ejendommen.

 

4. Aftale om besigtigelsestidspunkt

Indgåelse af aftale om besigtigelsestidspunkt på kundens/sælgers ejendom sker via telefonisk kontakt eller via Boligeftersyn P/S automatiske bookingsystem. Kunden modtager altid en mailbekræftelse af det aftalte tidspunkt efter aftalen er indgået. Boligeftersyn P/S tager forbehold for forkerte kontaktoplysninger bl.a. forkerte mailadresser, fejl i kontaktperson eller lign.

Idet konsulentens besigtigelser og kørselsafstande kan variere, vil det aftalte besigtigelsestidspunkt være forbundet med mindre usikkerhed ift. konsulentens fremmøde. Som udgangspunkt forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at den aftalte tid for besigtigelse kan variere med +/- 1 time.

 

5. Aflysning

Når tidspunkt for besigtigelse er aftalt, skal eventuel aflysning foretages direkte til vores kundeservice, senest 24 timer i hverdage inden det aftalte tidspunkt for besigtigelsen. Aflysningen kan foretages til booking@boligeftersyn.dk eller på tlf. +45 35 36 07 96. Aflyser kunden ikke 24 timer før besigtigelsestidspunktet, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms.

 

6. Forgæves kørsel

Såfremt kunden ikke er til stede på ejendommen på det aftalte tidspunkt, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr for forgæves kørsel på kr. 1.000,- inkl. moms. 

 

7. Ansvarsfraskrivelse

Boligeftersyn P/S rådgiver ikke kunden om udbedringer af forhold nævnt i rapporterne samt omfanget heraf. Boligeftersyn P/S er således ikke ansvarlig for tredjeparter, der har rådgivet herom.

Sikkerhedsstyrelsen fastsætter retningslinjer for gennemførelse af el-eftersyn, som bl.a. omfatter en adskillelse af elektriske komponenter (stikprøve) i den faste del af de elektriske installationer.

Defekter og kosmetiske skader, som måtte opstå i forbindelse med gennemførelse af el-eftersynet (defekter, slid, ælde, overmalede eller på anden måde overfladebehandlede komponenter), er Boligeftersyn P/S uvedkommende og erstattes eller kompenseres ikke.

Driftsforstyrrelser, skader, gener mv., som opstår i eller efter gennemførelse af el-eftersynet er ligeledes Boligeftersyn P/S uvedkommende og erstattes eller kompenseres ikke.

 

8. Produkt

Aftalen omfatter energimærkning, tilstandsrapport og el-eftersynsrapport, automatmærke, førsynsrapport (kladde) og lign. i henhold til gældende retningslinjer i håndbøgerne for henholdsvis energikonsulenter, beskikkede byggesagkyndige samt autoriserede el-installatørvirksomheder.

Udarbejdelse af bygningsrapporter sker i overensstemmelse med vilkårene i "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 89".

Det er kundens ansvar, at konsulenten har adgang til alle dele af ejendommen, at adgangsveje er åbne og tilgængelige under besigtigelsen. Såfremt konsulenten under besigtigelsen af ejendommen ikke har adgang til dele heraf (krybekælder, skunkrum, loftrum mv.), er konsulenten ikke forpligtet til at besigtige dette areal og vil i den sammenhæng tage forbehold herfor i rapporterne. Såfremt der er behov for genbesigtigelse eller udarbejdelse af allonge grundet begrænset adgang, forbeholder Boligeftersyn P/S sig retten til at opkræve et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms herfor.

Ved bestilling af tilstandsrapport, energimærke og el-installationsrapport via udvalgte samarbejdspartnere, har kunden mulighed for at få adgang til LOGIQ, hvor tilstandsrapporter, el-installationsrapporter og energimærkninger uddybes og illustreres. Der indhentes ikke andet data end den, der skal bruges for at udarbejde tilstandsrapport, energimærke og/eller el-eftersyn.

Prisindikation af K2 og K3 skader udføres af Boligeftersyn P/S (cvr-nr.: 35047301). Alle henvendelser vedrørende eventuelle fejl, mangler eller generelle spørgsmål til priser o. lign. i prisindikationsproduktet skal rettes til Boligeftersyn P/S på tlf.: 35360706 eller mail: info@boligeftersyn.dk

 

9. Levering af produkt

Medmindre andet er aftalt mellem kunden og Boligeftersyn P/S, vil Boligeftersyn P/S levere produktet senest 7 dage efter, at Boligeftersyn P/S har foretaget besigtigelsen af kundens ejendom, medmindre andet er aftalt mellem kunden og Boligeftersyn P/S.

Leverer Boligeftersyn P/S ikke produktet rettidigt, foreligger der forsinkelse. Medmindre forsinkelsen skyldes kundens egne forhold, eksempelvis manglende adgang til ejendommen, aflysning af besigtigelse mv.

Foreligger der forsinkelse som følge af Boligeftersyn P/S’s egne forhold, kan kunden hæve bestillingen omkostningsfrit.

Produkter bestilt på www.boligeftersyn.dk forældes 3 år fra kunden har modtaget ordrebekræftelse.

 

10. Allonger

Såfremt det er nødvendigt at genbesigtige ejendommen for at udarbejde allonge i forbindelse med f.eks. rimfrost/ sne på tag, og udarbejdelse af allonge ikke er indeholdt i bestillingen, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 1.000,- inkl. moms herfor, såfremt konsulenten er nødt til at besigtige ejendommen igen. Såfremt konsulenten kan godkende udbedringen via billede eller anden dokumentation, og som derfor ikke kræver et genbesøg på ejendommen, opkræves et gebyr på kr. 500,- inkl. moms.

 

11. Fornyelse (genbesigtigelse)

Tilstandsrapporten udløber efter 6 mdr., el-eftersyn udløber efter 12 mdr., og energimærket udløber efter 10 år. Disse skal derefter fornyes for at være gyldige. Fornyelse/genbesigtigelse af tilstandsrapport, skal bestilles senest 12 mdr. efter udløb, medmindre der foreligger særlig aftale om andet.

Såfremt der ikke er genbestilling af rapporten med i den oprindelige bestilling, vil kunden blive opkrævet for udarbejdelse af genbestillingen.

 

12. Førsyn (udkast til tilstandsrapport eller el-eftersynsrapport)

Ved bestilling af førsyn sendes de færdige produkter til kunden, inden de indberettes til Sikkerhedsstyrelsen. Herved får kunden adgang til at udbedre forhold ved ejendommen, som har givet anledning til anmærkninger i tilstandsrapporten.

Medmindre førsynsrapporten er indeholdt i din bestilling, kan denne som udgangspunkt tilkøbes for kr. 1.000,- inkl. moms.

Førsynet skal konverteres til en endelige tilstandsrapport senest 30 dage efter, at det er fremsendt til kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Ved bestilling af et førsyn faktureres det fulde beløb for ordren, selvom den endelige tilstandsrapport ikke er indberettet til Sikkerhedsstyrelsen.

Eksempel:
“Der bestilles førsyn på en tilstandsrapport sammen med energimærke og el-eftersyn. Førsyn på en tilstandsrapport leveres til kunden sammen med energimærke og el-eftersyn. Herefter faktureres det fulde beløb for hele ordren, selvom den endelige tilstandsrapport ikke er leveret endnu.”

 

13. Betaling

Boligeftersyn P/S benytter sig primært af elektronisk fakturering og online betaling.

Efter levering af en eller flere rapporter modtager kunden en faktura for det/de bestilte produkter sammen med et betalingslink. Kunden skal benytte betalingslinket for at foretage online betaling for produkterne. Er der indeholdt førsyn i kundens bestilling, vil kunden modtage betalingslink ved levering af førsynsrapporter. Betalingen afventer ikke leveringen af de endelige rapporter.

Boligeftersyn P/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Mobilepay samt betaling via Viabill.

Betaling til Boligeftersyn P/S forfalder som udgangspunkt 10 dage fra modtaget faktura medmindre anden aftale om forlænget betalingsfrist er indgået med Boligeftersyn P/S.

Manglende betaling medfører, at der påløber 1,5% i rente pr. mdr. regnet fra forfaldsdato. Ved manglende betaling vil Boligeftersyn P/S pålægge et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms pr. fremsendte rykker til kunden.

Alle beløb er i DKK (Danske kroner) og er inkl. moms. 

Boligeftersyn P/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle kundens kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at kundens betalingsinformationer ikke kan aflæses.

 

14. Forlænget betalingsfrist

Kunden kan indgå en særskilt aftale med Boligeftersyn P/S om forlænget betalingsfrist. Denne aftale indgås på særskilte vilkår, der kan udleveres efter forespørgsel. De særskilte vilkår fremgår således ikke af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Er der indgået en særskilt aftale om forlænget betalingsfrist, gælder følgende for årlige omkostninger i procent (ÅOP):

Betalingsfrist på 6 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 500,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% - 20%. Betalingsfrist i 12 mdr., stiftelsesomkostninger kr. 1.000,- inkl. moms, rente 0%, ÅOP fra 3% - 20%. Kun udvidede pakkebestillinger bestående af tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke foretaget via Willis/ Dansk Boligforsikring og Frida indeholder gratis forlænget betalingsfrist i 12 mdr., rente 0% og har derfor ÅOP på 0%.

Såfremt udvidet pakkebestilling efterfølgende ændres til ikke at indeholde alle tre rapporttyper (tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke), bortfalder den gratis forlængede betalingsfrist på 12 mdr.

 

15. Klagemuligheder

Ønske kunden at klage officielt over en tilstandsrapport, energimærke mv. skal kunden rette skriftlig henvendelse til Boligeftersyn P/S på info@boligeftersyn.dk. Såfremt tvisten ikke kan løses mellem kunden og Boligeftersyn P/S, har kunden mulighed for at klage til nedenstående:

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige vedrørende tilstandsrapport:

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf.: 7240 5600

Mail: husklage@husklage.dk

www.husklage.dk

 

Energistyrelsen vedrørende klage over energimærke:

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Tlf.: 33 92 67 00

Mail: ens@ens.dk

https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

 

16. Lovvalg og værneting

Denne aftale er undergivet dansk ret. Hvis tvistigheder opstået i forbindelse med denne aftale ikke kan løses gennem forhandlinger mellem kunden og Boligeftersyn P/S, afgøres tvisten af de danske domstole.

 

17. Force majeure

Boligeftersyn P/S er ikke ansvarlig for levering af ordrer, når force majeure indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Som force majeure regnes også dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre lignende omstændigheder, som Boligeftersyn P/S ikke er direkte herre over. I tilfælde af force majeure er Boligeftersyn P/S berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

18. Behandling af personoplysninger

Ved aftaler indgået online mellem kunden og Boligeftersyn P/S er Boligeftersyn P/S dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger, som rekvirenten eller kunden selv har oplyst under bestillingen.

De personoplysninger, der registreres om en kunde i forbindelse med aftaleindgåelsen med Boligeftersyn P/S er fx navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Boligeftersyn P/S har brug for disse oplysninger for at kunne levere det bestilte produkt.

Formålene med behandlingen af personoplysningerne er; kundeadministration, opfylde den indgåede aftale, foretage gennemførelse af kundens betaling og behandle eventuelle klager eller en kundes brug af fortrydelsesretten.

Personoplysningerne opbevares sikkert og behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataloven.

Kunden har, som registreret kunde, altid ret til og mulighed for at blive bekendt med, hvad Boligeftersyn P/S har registreret. Kunden kan ligeledes gøre indsigelser mod registreringen. Har kunden spørgsmål til det registrerede data, kan kunden kontakte Boligeftersyn P/S på info@boligeftersyn.dk

 

19. Forbehold for ændringer

Boligeftersyn P/S forbeholder sig retten til løbende at ændre og opdatere salgs- og leveringsbetingelserne.