BOOK TID TIL EFTERSYN - KLIK HER

HOS OS FÅR DU:

Tilstandsrapport

Energimærke

El-eftersynsrapport

Kun 10.000,-

Energimærkning af hus

Som en del af det øgede fokus på energi og energispild er det lovpligtigt at få foretaget en energimærkning af dit hus ved salg eller udlejning. Energimærkningen foregår først og fremmest ved, at vores konsulent foretager en beregning af udgifterne til energi i ejendommen. Dernæst skal der udformes et besparelsesforslag, hvor vi foreligger et udkast til, hvad der kan svare sig at forbedre iht. energiinstallationer. Samtidig giver denne udregning også et indblik i, hvor meget der kan spares ved at udskifte eventuelt forældede apparater og installationer.

 

Enfamiliehuse, flerfamiliehuse og erhverv

Inden en ejendom sættes til salg eller udlejes, skal der foreligge et gyldigt energimærke. Formålet er at sætte fokus på bygningens energiforbrug, samt tydeliggøre de energimæssige forbedringer, som vil være rentable at gennemføre.


Energimærkningen består af to dele:

  1. En beregning, der viser hvor store energiudgifter, der er ved ejendommen – f.eks. til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  2. Besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer, det kan svare sig at gennemføre på ejendommen. Besparelsesforslaget viser også, hvor meget man kan mindske energiudgifterne, hvis man foretager forbedringer af.

Ejeroplysningsskema her.

 

Energimærkning uden bygningsgennemgang (Automatmærke)

Fra 1. marts 2011 er det blevet muligt at udarbejde et energimærke uden bygningsgennemgang.
Dette er dog kun muligt hvis bygningen opfylder nedenstående kriterier.

  1. Bygningen skal være et stuehus til landbrugsejendom, enfamilieshus, række-, kæde-, eller dobbelthus med lodret adskillelse.
  2. Bygningen skal være opført max. 25 år inden udarbejdelsen af energimærkningen.
  3. Varmeforsyningen skal være fjernvarme, naturgas, olie, el og biobrændsel med central-varmeanlæg.


Denne form for energimærkning uden bygningsgennemgang, giver et energimærke, som kun beskriver bygningens energimæssige standart iht. bygningsreglementet på daværende tidspunkt (opførelsestidspunkt).


Hvis bygningen har supplerende varmeinstallationer som f.eks. brændeovn eller vedvarende energianlæg, som solvarme m.m. eller hvis bygningens isoleringsmæssige stand er bedre en kravene ved bygningens opførelsestidspunkt tages der ikke hensyn til disse. Hvis man gerne vil have et mere præcist indblik i bygningens energimæssige standart anbefales der, at der udarbejdes et energimærke med bygningsgennemgang, hvor hele bygningen besigtiges.

 

Det sure med det søde

Energimærkningen kan umiddelbart virke som en ærgerlig udgift, der ikke desto mindre er nødvendig. For at hjælpe vores kunder bedst muligt har vi indført et fast-pris-koncept, hvor du uafhængigt af din ejendoms størrelse får udarbejdet dit energimærke til en fra begyndelsen fastsat pris. Vi har oplevet, at mange af vores kunder kan spare penge på dette, og vi kan yderligere tilbyde en konkurrencedygtig pris, hvis du bestiller el-rapporten og tilsynsrapporten på samme tid.Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Vores konsulenter kører rundt i hele landet, og vi kan derfor med garanti også hjælpe dig. Ring til os for yderligere information på telefon 35 36 07 96.

Har du brug for en tilstandsrapport, køberrådgivning eller et el-eftersyn, så klarer vi også dette.